Finansiel Matchmaking

DEN RETTE LØSNING

Din virksomheds vækst vil typisk afhænge af behovet for mere kapital, som kan fremskaffes på forskellige måder.

Ved finansiel matchmaking finder vi den rette løsning både på kort- og lang sigt. Alt efter hvad der passer bedst til din virksomheds behov, hjælper Norden CEF med at finde de ideelle partnere i forhold til en løsningsmodel.

Det første skridt
Finansiel matchmaking starter med en pre-screening, som afdækker din virksomheds behov.

På baggrund af denne pre-screening finder vi i fællesskab den rette løsningsmodel for din virksomhed.

Din virksomhed kan dernæst vælge den foreslåede løsning med Norden CEF som samarbejdspartner. Det sker efter en model, hvor alle led i processen er forklarede og transparente.

Igennem hele processen vil Norden CEF optimere løsningen, samtidig med at omkostningerne er rimelige.

Forskellige former for kapital 
Din virksomheds behov kan være af forskellig karakter, og de finansielle løsninger kan være inden for:

Lån
  • Lån via private investorer
  • Crowdfunding
  • Bankfinansiering
Egenkapital
  • Indskud fra private investorer
  • Crowdfunding
  • Børsnotering via fx First North
Med Norden CEF som partner facilterer vi alle opgaver i den valgte løsningsmodel. På den måde kan din virksomhed fortsat fokusere på udvikling og den daglige drift.