Finansiel Matchmaking

DEN RETTE LØSNING

Din virksomheds vækst vil typisk afhænge af behovet for mere kapital, som kan fremskaffes på forskellige måder.

Ved finansiel matchmaking finder vi den rette løsning både på kort- og lang sigt. Alt efter hvad der passer bedst til din virksomheds behov, hjælper Norden CEF med at finde de ideelle partnere i forhold til en løsningsmodel.

Det første skridt

Finansiel matchmaking starter med en pre-screening, som afdækker din virksomheds behov.

På baggrund af denne pre-screening finder vi i fællesskab den rette løsningsmodel for din virksomhed.

Din virksomhed kan dernæst vælge den foreslåede løsning med Norden CEF som samarbejdspartner. Det sker efter en model, hvor alle led i processen er forklarede og transparente.

Igennem hele processen vil Norden CEF optimere løsningen, samtidig med at omkostningerne er rimelige.

Forskellige former for kapital 

Din virksomheds behov kan være af forskellig karakter, og de finansielle løsninger kan være inden for:

Lån

  • Lån via private investorer
  • Crowdfunding
  • Bankfinansiering

Egenkapital

  • Indskud fra private investorer
  • Crowdfunding
  • Børsnotering via fx First North

Med Norden CEF som partner facilterer vi alle opgaver i den valgte løsningsmodel. På den måde kan din virksomhed fortsat fokusere på udvikling og den daglige drift.

Norden CEF leverede et effektivt og topprofessionelt corporate finance arbejde ved kapitalfremskaffelse af smart money til vores vækstrejse.

Michael Stadi, CEO i FOM Technologies

Norden CEF er en samarbejdspartner der går ”all in” med både hjerne og hjerte. John Norden har lagt et fantastisk engagement i rollen som Certified Adviser i vores IPO proces, som er resulteret i en succesfuld notering på Nasdaq First North 2018.

Daniel Lux, CEO Seluxit

 

 

Norden CEF er en kompetent og effektiv samarbejdspartner, når vi hjælper vores kunder med virksomhedslån gennem crowdfounding.

Henrik Vad, Founder & CEO, Flexfunding

 

 

Norden CEF gjorde en stor forskel ved at skaffe et nyt lån til havnen, da der var behov.  Lånet og de lavere renter betyder, at vi kan fortsætte den gode udvikling og vækst af havnen samt øge antallet af arbejdspladser i Hundested.

Søren Brink Andersen, Havnefoged, Hundested Havn