Analyse på Hove A/S – frit tilgængelig

8 november 2021

Tegning i Hove A/S er i fuld gang! Analytiker Anders Egsvang har, på vegne af Ophelia Invest, skrevet en analyse, som ligger tilgængelig på www.andersegsvang.dk

Onsdag den 17. november er sidste dato for tegning, og forventet første handelsdag er fredag den 26. november 2021.

Husk at tilmelde dig de forskellige webinarer, som er planlagt den kommende tid. Se mere på Hove A/S investorside

Uddrag fra analyse:
’En Razor and Blade model for Hove går ud på at de sælger pumpen, som et engangs salg hvorefter kunden køber smørefedt i Hoves beholdere. Det giver en forretningsmodel hvor der både er engangssalg og løbende indtægter i form af beholdere med smørefedt, der passer til Hoves system.
Hove er på nuværende tidspunkt i gang med at udvide porteføljen af produkter med bl.a. en software-løsning koblet til den automatisere smørepumpe, hvor kunden vil skulle betale et abonnement for at benytte softwaren. Softwaren skal sikre og dokumentere at smøringen foregår korrekt.’